פתיחת פניה חדשה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

 Sales Department

Pre-sales/Upgrade/Quote
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]

 Billing Department

Billing related issues should be sent here
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]

 Abuse Department

Any abuse report should be sent here
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]

 Web development [Shopify/HTML/CSS/Java]

Shopify/Web development related issues should be sent here
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]